Als ontwikkelingsorganisatie nieuwe stijl staat 1We - Een Wereld Idee voor een nieuwe vorm van ontwikkelingssamenwerking in de 21e eeuw. Door vanuit een ondernemende, creatieve geest anders te denken én te doen. Dat dit werkt, bewijst de organisatie al sinds 2006. Met dynamische ontwikkelingsprojecten, waarin kansarme mensen met talent leren om te ondernemen en daarmee het heft in eigen hand te nemen. Het doel: empowerment van de nieuwe generatie in onderontwikkelde gebieden.

Missie, visie, strategie

1We - Een Wereld Idee gelooft in de kracht van het individu. Door individuele krachten te bundelen, ontstaat een ongekende krachtbron van waaruit we gezamenlijk het verschil kunnen maken in deze veranderende wereld. Niet door gebaande paden te bewandelen, maar door oude patronen te doorbreken en ‘out of the box’ te handelen. Commercieel en ideëel komen op vernieuwende wijze samen en bieden het bedrijfsleven vanuit maatschappelijke betrokkenheid nieuwe kansen in nieuwe markten. Kortom: een win-winsituatie voor alle betrokkenen. In dit proces is 1We - Een Wereld Idee de generator voor een nieuwe manier van denken en vooral doen.

This is why

Een betere wereld zonder corruptie en met gelijke kansen voor iedereen, ongeacht religie, cultuur of sociale situatie. Dat is waar het 1We - Een Wereld Idee allemaal om te doen is. Daarom pakken we de zaken volledig anders aan, als tegenhanger van de gevestigde orde in de wereld van ontwikkelingssamenwerking. We maken de allerarmsten tot helden en geven de nieuwe generatie concrete tools om zich te ontwikkelen. Empowerment als sleutel tot een betere toekomst.

Hoge transparantie

1We - Een Wereld Idee gaat daarbij ‘grassroots’ te werk. Niet van bovenaf geregisseerd dus, maar rechtstreeks naar de mensen toe, zonder bemoeienis van derden. Dat maakt de lijnen kort en de transparantie hoog. Zeker in combinatie met de wereldwijde awareness die 1We creëert via allerlei mediatools, waaronder 1We-TV en social media, is de zichtbaarheid van de activiteiten in de 1We-projecten groot. Dat is de kracht van de media, die werkt als een verbindende katalysator.

1We Empower Centres

In het project 1We Empower Centres komt alles samen waar 1We voor staat: (basis) gezondheidszorg, educatie en tools om kansarm talent te empoweren. Dat kan in een bakkerijtje zijn, in een timmerwerkplaats, in een restaurantje of bijvoorbeeld een fietswerkplaats. De verschillende onderdelen in de centra draaien zelfstandig. Als geheel vormen ze een krachtbron in de vorm van een micro-economie, die stapsgewijs ontstaat. De koppeling met verdienmodellen waarborgt de duurzaamheid van de centra en draagt bij aan de zelfredzaamheid van de lokale bevolking. Elk centrum bestrijkt een gebied van zo’n 200.000 inwoners en leidt jaarlijks minimaal 350 ‘nieuwe ondernemers’ op. Dit is community empowerment ten top!