Ons Verhaal

Ons verhaal is er een van DOEN. In 2006 besloten we dat het anders moest. We gingen de wereld verbeteren met empowerment projecten. Waarbij we kansarme mensen de kennis en tools aanreiken om zelf hun toekomst te kunnen bepalen. Niet pappen en nathouden dus, maar adequaat handelen. Zodat mensen de armoede ontstijgen en kinderen naar school kunnen. Onze focus ligt daarbij op de nieuwe generatie. Én op transparantie. Met filmverslagen vanuit de projecten voor onze sponsors en donateurs. En met een actieve benadering richting de media. Dat alles tegen minimale organisatiekosten. Geen hoge salarissen en dure kantoren dus, maar een 'grassroots' aanpak. Met tientallen vrijwilligers die met hun inzet het verschil maken. De totale organisatiekosten blijven mede daardoor onder de 10%*. De sponsor- en donatiegelden komen zonder strijkstok op de juiste plek terecht. Waar? In eerste instantie in Bangladesh, een van de armste landen ter wereld. En inmiddels is de start gemaakt in Burundi, Afrika.

Het Resultaat

Het resultaat is dat we op deze manier al honderden gezinnen een betere toekomst konden geven. Met concrete tools en kennis zijn ze echt geëmpowerd. Wetende dat elk persoon boven de armoedegrens financieel verantwoordelijk is voor gemiddeld 10 mensen, betekent dit dat duizenden mensen structureel een beter leven hebben. En dat de nieuwe generatie het verschil gaat maken, hebben we dubbel en dwars bewezen: diverse kinderen van onze deelnemers in de projecten volgen inmiddels een universitaire opleiding! Een kans die ze anders nooit gehad zouden hebben en die hun toekomst blijvend verandert.

Waarom Schenken

Om het 1We-concept te kunnen uitrollen tot in het kwadraat, hebben we u nodig. Wij hebben bewezen waartoe we in staat zijn. Maar we willen meer, veel meer! Onze 'grassroots' aanpak kan tienduizenden, honderdduizenden mensen de toekomst geven waar ze recht op hebben. Met uw investering zijn we volgens de 1We-formule in staat hele dorpen, en mogelijk hele gebieden, voorgoed uit de armoede te trekken.

    


*Waar blijft uw euro? Door de kosten zo laag mogelijk te houden, zijn we in staat zo efficient mogelijk om te gaan met uw euro. 9% wordt gebruikt voor organisatiekosten, 9% is bestemd voor voorlichting en awareness, 82% gaat direct naar het betreffende project. Als schenker blijft u op de hoogte van onze projecten via onze nieuwsbrief (6x per jaar). We doen uitvoerig verslag vanuit de projecten, zowel in tekst als in beeld. Zo beleeft u de 1We-projecten van binnenuit mee. Transparantie staat bij 1We voorop!

Giften aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) zijn voor u aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Daarnaast is de instelling vrijgesteld van heffing schenkbelasting. Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst. U kunt 1We - Een Wereld Idee vinden bij de Belastingsdienst op pagina ANBI door te zoeken op Een Wereld Idee.

Stichting Een Wereld Idee
Van Woustraat 2 | 3817 PG Amersfoort 
Postbus 2234 | 3800 CE Amersfoort
T. +31 (0)33-2858914

Kamer van Koophandel Gooi- en Eemland
Stichting Een Wereld Idee | Registratienummer: 32108200 
 
Bank
Rabobank: NL16 RABO 0707 0707 91 | ING: NL38 INGB 0000 0007 91

Belastingdienst
Geregistreerd als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)
BTW-nummer: NL8149.28.341.B01